Fauna controle en inspectie

Steeds vaker bij werkzaamheden met bomen en groen wordt er verwacht dat de aannemer kennis heeft van de geldende wetten en weet hoe het werk op een zorgvuldige manier gedaan kan worden. Een Fauna inspecteur kent de weg met betrekking tot de Wet natuurbescherming

Bij werk in bomen en ook bij de sloop van bestaande bebouwing, nieuwbouwplannen of bestemmingswijzigingen van een locatie kan de overheid vragen om een ecologische Quick scan. Dit is een onderzoek waarin wordt vastgesteld of er op de locatie wettelijk beschermde planten- of diersoorten voorkomen. De gecertificeerde Fauna controleur en inspecteur van James Arbor Boomverzorging is inzetbaar waar de geplande werkzaamheden mogelijk te maken krijgen met de wet natuurbescherming.

Onze Fauna-inspecteur weet per soortgroep de juiste inventarisatiemethode in te zetten.

Voor verdere informatie: neem contact op via het contactformulier.