Boom Veiligheids-Controle

bvc-visual tree assessment-boomveiligheid-zorgplicht eigenaar-ziektes en aantastingen-aanvraag vergunningen-bodem verbeteringen

tree stability software from rinntechIedereen wil gezonde bomen die geen gevaar opleveren en veel plezier geven aan hun omgeving . Toch dient u als eigenaar van een boom te voldoen aan de algemene zorgplicht. Dat betekent in de praktijk dat een periodieke en systematische controle moet worden uitgevoerd door een deskundige ,een boomveiligheidscontroleur. Na een controle van de boom(en) en zijn directe omgeving wordt een rapport opgesteld. Als er gebreken worden geconstateerd wordt dit doorgegeven in het rapport en een advies gegeven voor verdere maatregelen om de risico’s te verminderen. James Arbor Boomverzorging kan een controle laten uitvoeren door hun groenkeur gecertificeerde controleur. Onze werkwijze is een visuele controle en tevens wordt gebruik gemaakt van Alometric Self Referencing software.(rinntech.de). Deze software is een hulpmiddel om de stabiliteit van bomen te bepalen, rekening houdend met verschillende gebreken en het evt. effect van snoeien om wind druk te verminderen.
Shows decay in the stem of a tree (red) with safety margins
ArboSTApp boom stabiliteit evaluatie
Ziektes en aantastingen komen regelmatig voor bij alle soorten bomen. Wanneer een boom onder stress is door droogte of door ongunstige groeiplaats omstandigheden is dit vaker te zien. Als de boom beschadigd is, kunnen schimmels en insecten een ingang vinden. Wanneer er sprake is van  schimmel aantasting of een aantasting door insecten, zoals bast en hout borders  of blad en naaldvreters kan er soms een advies voor verdere maatregelen gegeven worden of inzicht gegeven worden om  de gevolgen van de aantasting te begrijpen en preventie en bestrijding waar mogelijk toe te passen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eigenaar van een boom wanneer u wil kappen of snoeien heeft u te maken met lokale gemeentelijke voorwaarden. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.
Naast het uitvoerend werk kunnen u ook helpen met advies en de nodige rapporten opstellen. 

 

Onze services:
  • Boomveiligheidscontrole-Visual Tree Assessment
  • Onderzoek ziektes en aantastingen
  • Advies bij aanvraag vergunningen