Boom Onderzoek en Advies. Groenkeur Gecertificeerde Boom veiligheids controle

visual tree assessment-boomveiligheid-zorgplicht eigenaar-ziektes en aantastingen-aanvraag vergunningen-bodem verbeteringen

Iedereen wil gezond bomen de geen gevaar opleveren en veel plezier geven aan hun omgeving . Toch dient u als eigenaar van een boom te voldoen aan de algemeen zorgplicht. Dat betekent in het praktijk dat een periodiek en systematisch controle moet worden uitgevoerd door een deskundige , een zogenaamde boomveiligheidscontrole (BVC) of  V.T.A . Als er bij een visueel controle gebreken worden geconstateerd kan een plan gemaakt worden om de risico te verkleinen. James Arbor Boomverzorging kan een controle laten uitvoeren door hun eigen groenkuur gecertificeerd controleur .
Ziektes en aantastingen komen regelmatig voor op alle soorten bomen. Vaak als een boom onder stress is door droogte of door ongunstig groeiplaats omstandigheden is dit vaker te zien. Met de correct diagnoses en behandeling  kunnen er vaak een oplossing gevonden worden.
Als eigenaar van een boom wanneer u wil kappen of snoeien heeft u te maken met lokale gemeentelijke regels. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.Wij kunnen u helpen met advies en de nodige rapporten opstellen. 

Onze services:
  • Boomveiligheidscontrole-Visual Tree Assessment
  • Onderzoek ziektes en aantastingen
  • Aanvraag vergunningen
  • Groeiplaats verbeteringen